News
關山大小事
最新消息
2024-03-26
臺東縣關山鎮衛生所門診

與花蓮慈濟 皮膚科/眼科專科/耳鼻喉科 共同服務
採預約制:每月第一週—關山衛生所
                 每月第二週—電光文健站
                 每月第三週—德高文健站
                 每月第四週—新福文健站
                 每月第五週—關山老人會館
服務電話:089-811042

回上一頁